.

Club Mosses at Kathmandu has the widest combination of sport and relaxation facilities in the city.Monday, October 25, 2010

क्लव मोसेसमा यहाँ हरुलाई स्वागत छ।

क्लव मोसेसमा यहाँ हरुलाई स्वागत छ। यहाँहरु साउनाको लागी रु ३०० र स्विमिङको लागी २५० हो।
साउन गर्नलाई दुई जना भन्दा बढि मानिस हुनु जरुर छ, अन्यथा साउन खोल्ने छैन।
अन्य साउनाको तुलनमा तापक्रममा केहि गढबढ भएको हुनाले क्रिपय यहाँहरु धैर्य गर्नु हुने छ भन्ने पनि बिस्वास लागेको छ। क्लव मोसेस परिवार।

Saturday, September 18, 2010

With spedial packeges for
-Swimming
-Gym & Aerobics
-Sauna
-Steam Bath


-Jacuzzi
-Tennis
-Badminton
                                                                               
-Basketball
Peaceful Resturant & launge conference Hall and Catering Services with ample parking spaces: